הכנס השנתי של הזרם השיתופי

ה-3 ליולי, קיבוץ גן שמואל

 

הכנס השנתי של הזרם והמעגל השיתופי בשיתוף עם הקיבוץ הדתי ב 08 ליולי בקיבוץ גן שמואל וירכז כ-250 מזכירי קיבוצים, מנהלי קהילה ועתודה ניהולית צעירה בקיבוצים השיתופיים ליום דיונים על התהליכים שהתרחשו בקיבוצים השיתופיים בשנה החולפת וכן על התחדשות שיתופית ופריחתם המחודשת של קואופרטיבים ברחבי העולם.

 

בין המוזמנים להרצות בכנס: נציגים בכירים מהזרם השיתופי ומהקיבוץ הדתי. במסגרת הכנס מתקיימים בשעות הצהריים פיצולים לחוגי דיון מצומצמים בהם ישתתפו נציגים של קיבוצים שיתופיים וקבוצות שיתופיות, קיבוצים עירוניים וקיבוצים חינוכיים.

 

נתוני הקיבוצים השיתופיים על פי נתוני שנתון התנועה הקיבוצית:

 

  • 90 קיבוצים המהווים 33% מכלל הקיבוצים הם שיתופיים.
  • מספר החברים בקיבוצים השיתופיים הוא 25,500 המהווים 45% מכלל חברי הקיבוצים.
  • מתוך 277 מפעלי התעשייה הקיבוצית, 113 מפעלים נמצאים בקיבוצים השיתופיים.
  • סך מכירותיהם של מפעלי הקיבוצים השיתופים 13 מיליארד ש"ח, המהווים 52% מסך מכירות התעשייה הקיבוצית (ללא המפעלים האזוריים).
  • הרווח התפעולי המצרפי של המפעלים בקיבוצים השיתופיים 1.3 מיליארד ש"ח,המהווה 59.3% מהרווח התפעולי של כלל מפעלי הקיבוצים.
  • 4,599 חברים עובדים במפעלי הקיבוצים השיתופיים, כ 53% מכלל חברי הקיבוצים העובדים במפעלי התעשייה הקיבוצית.

 

 

בין נותני החסות לכנס השנתי ולפעילות הקיבוצים השיתופיים:

  • מנורה-מבטחים
  • פירמת ראיית החשבון BDO 
  • חברת הבניה הארגז

למידע ואפשרויות הענקת החסות

לכנס ניתן ליצור קשר