סקירת חסויות מהארץ ומהעולם

יתרונות מתן חסויות לכנסים:

 

 קשר ישיר עם הלקוח הפוטנציילי- חשיפה ממוקדת של מוצרי החברה ופתרונותייה והיכרות אישית עם האדם הנכון.

 

חשיפה פרונטלית של המוצר חיבור מוצרי החברה לעולם המושגים והתודעה של המשתתפים .

 

 

חדירה ל"מגרש הביתי " של הלקוח- להבין יותר טוב את סביבתו העסקית של הלקוח.  

 

 

מוחשיות המוצר והפתרון-לגעת ולהרגיש באופן מוחשי במוצר ולראות אותו ( או את ביצועיו) .

 

 

 שימור לקוח קיים לצד הכרות ראשונית עם לקוח חדש-בפני קהל ממוקד אשר בשלב זה או בעתיד זקוק למוצר .