סקירת חסויות מהארץ ומהעולם

 

איגוד התעשייה הקיבוצית

 

התעשייה הקיבוצית מעסיקה 32.5 אלף עובדים, 9.2% מכלל המועסקים בתעשייה הישראלית. איגוד התעשייה הקיבוצית הוא ארגון הגג של מפעלי התעשייה מכל הקיבוצים, המושבים והמפעלים האזוריים הפרושים על פני כל הארץ.האיגוד פועל עם גורמי משק וכלכלה אחרים לקידום התעשייה בכלל והתעשייה הקיבוצית בפרט, לוקח חלק בדיונים והחלטותיהם. א‫יגוד התעשייה הקיבוצית מייצג מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית ‫המהווה את התשתית הכלכלית העיקרית של הקיבוצים.

 

איגוד התעשייה הקיבוצית אשר הוקם בשנת 1962 הינו ארגון גג המייצג ‫למעלה מ-300 מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים ‫אזוריים, הפרושים על פני כל הארץ מרביתם באזורי הפריפריה. התעשייה ‫הקיבוצית ממוקדת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית ומאופיינת בנאמנות ‫גבוהה ובמחויבות של העובדים. בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ‫ניהולית גבוהה.

 

כמסורת ארוכת שנים מקיים איגוד התעשייה הקיבוצית במהלך השנה סדרת כנסים עבור החברים בארגון. להלן רשימת הכנסים .למתן חסות לכנסים, ניתן ליצור קשר

 

כנס הדירקטורים השנתי

כנס משאבי האנוש ה-6

הכנס המנהלים השנתי