סקירת חסויות מהארץ ומהעולם

 

הכנס השנתי של הזרם השיתופי

התקיים ב-3 ליולי,בקיבוץ גן שמואל

 

הכנס השנתי של הזרם והמעגל השיתופי בשיתוף עם הקיבוץ הדתי התקיים ב- 03 ליולי בקיבוץ גן שמואל וריכז כ-300 מזכירי קיבוצים, מנהלי קהילה ועתודה ניהולית צעירה בקיבוצים השיתופיים. הכנס התקיים השנה תחת הכותרת 'התחדשות שיתופית' ועסק בקבוצות השיתופיות השונות, בדרכי ההתחדשות בקיבוצים ופריחתם המחודשת של קואופרטיבים ברחבי העולם. כמו כן דנו התהליכים שהתרחשו בקיבוצים השיתופיים בשנה החולפת.

 

בין המשתתפים ומרצים בכנס: ח"כ שלי יחימוביץ- מפלגת העבודה, מר גברי ברגיל- מזכיר התנועה הקיבוצית, מר אלישע שפירא- רכז המטה השיתופי וחבר מזכירות התנועה, מר נחמיה רפל- מזכיר הקיבוץ הדתי, מר אלדד שלם- סמנכ"ל כספים, קיבוץ מעברות, מר אילן שדה- ראש המועצה האזורית מנשה, מר אמרי רון- ח"כ לשעבר ודירקטור במפעלי תמה וכן נציגים בכירים נוספים מהזרם השיתופי ומהקיבוץ הדתי.

 

במסגרת הכנס התקיימו בשעות הצהריים פיצולים לחוגי דיון מצומצמים בהם השתתפו נציגים של קיבוצים שיתופיים וקבוצות שיתופיות, קיבוצים עירוניים וקיבוצים חינוכיים.

 

נתוני הקיבוצים השיתופיים על פי נתוני שנתון התנועה הקיבוצית:

 

  • 90 קיבוצים המהווים 33% מכלל הקיבוצים הם שיתופיים.
  • מספר החברים בקיבוצים השיתופיים הוא 25,500 המהווים 45% מכלל חברי הקיבוצים.
  • מתוך 277 מפעלי התעשייה הקיבוצית, 113 מפעלים נמצאים בקיבוצים השיתופיים.
  • סך מכירותיהם של מפעלי הקיבוצים השיתופים 13 מיליארד ש"ח, המהווים 52% מסך מכירות התעשייה הקיבוצית (ללא המפעלים האזוריים).
  • הרווח התפעולי המצרפי של המפעלים בקיבוצים השיתופיים 1.3 מיליארד ש"ח,המהווה 59.3% מהרווח התפעולי של כלל מפעלי הקיבוצים.
  • 4,599 חברים עובדים במפעלי הקיבוצים השיתופיים, כ 53% מכלל חברי הקיבוצים העובדים במפעלי התעשייה הקיבוצית.

 

 

בין נותני החסות לכנס השנתי ולפעילות הקיבוצים השיתופיים:

  • מנורה-מבטחים
  • פירמת ראיית החשבון BDO 
  • חברת הבניה הארגז
  • מבטח סיימון

למידע ואפשרויות הענקת החסות

לכנס ב-2009 ניתן ליצור קשר