סקירת חסויות מהארץ ומהעולם

התנועה הקיבוצית

 

התנועה הקיבוצית הנה פרי איחודן של שתי התנועות הקיבוציות הגדולות: התנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"מ) והקיבוץ הארצי (הקבה"א) והנה גוף מטה מרכזי המייצג את הקיבוצים מול רשויות המדינה, והרשויות בכל הרמות. בנוסף, התנועה מספקת לקיבוצים ולחברים- באמצעות מטה התנועה, אגפיה ומחלקותיה- מכלול שירותים בתחומי חיים שונים, זאת למען הוא חיזוקם של הקיבוצים והחברה הקיבוצית מבחינה כלכלית, חברתית וערכית. כמו כן עוקבת התנועה הקיבוצית אחר קיומו של ביטחון סוציאלי לחברים והבטחת עתידו של החבר הוותיק, לצד צמיחה דמוגרפית.

 

לפרסום באתר האינטרנט של התנועה הקיבוצית לחץ כאן

 

לחסות וחשיפה בכנס המנהלים והנהגות הקיבוצים של התנועה הקיבוצית 2013 לחצו כאן