סקירת חסויות מהארץ ומהעולם

כנס ביקורת וממשל תאגידי 2010

26 לאפריל, מרכז וואהל סנטר, בר אילן

 

לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה בשנת 1931 והיא מאגדת למעלה מ-11,000 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-130 חברים נלווים בינלאומיים. הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של מקצוע ראיית החשבון. הלשכה מעורבת בכל המהלכים הכלכליים והחברתיים במשק ומקיימת ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, מרכז ההשקעות, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים. הלשכה משמשת גם כגוף מייעץ לרשויות הפיקוח על הבנקים, חברות הביטוח, החברות הממשלתיות ועוד. למידע נוסף על פעילות הלשכה ניתן לגלוש לאתר הלשכה בכתובת: http://www.icpas.org.il.

 

ב-26 לאפריל תקיים לשכת רואי החשבון את כנס הביקורת והממשל התאגידי השנתי , זאת בהשתתפות  כ- 500 רואי חשבון, דירקטורים, סמנכ"לי כספים ומבקרים פניימיים אשר יגיעו ליום דיונים מקיף בסוגיות הקשורות לאיתנות הפיננסית של הארגונים לצד אחריות רואה החשבון בתפקודו הנאות של הארגון, לצד תקנות ותקינות דוגמת מסקנות ועדת חודק וכן תקינות בינלאומיות אשר ייושמו בעתיד, עם כניסת ישראל לחבר מדינות ה-OECD. המושבים המקצועיים ושיטחי התצוגה בכנס ממוקמים במרכז "ואהל סנטר בר -אילן, קריית אונו.

 

 

 

 

 

 

למידע על אמצעים לחשיפת פעילות חברתכם בכנס במגוון אלמנטים שיווקיים ניתן ליצור קשר