סקירת חסויות מהארץ ומהעולםועידת הביקורת הפנימית באגודות שיתופיות 2018

13 לנובמבר 2018, אולם לאונרדו, בית התנועה הקיבוצית, בית התנועה הקיבוצית

 

התנועה הקיבוצית בשיתוף עם תנועת המושבים יקיימו ב-13 לנובמבר וועידה ארצית בנושא ביקורת פנימית באגודות שיתופיות. הוועידה תכלול מגוון נושאים ותייצג הן את הצד המבוקר והן את הצד המבקר.

 

מעל מחצית מקיבוצי התנועה הקיבוצית מקיימים מוסד של ביקורת הכולל ועדת ביקורת ומבקר. מוסד הביקורת באותם הקיבוצים מתנהל על פי תקנון/נוהל/אמנת  ביקורת. המבקרים הפנימים עובדים על פי תקני הביקורת הפנימית וחוק הביקורת הפנימית (על אף שאינו חל על אגודות שיתופיות).

 

תקנה חדשה מטעם רשם האגודות השיתופיות  שתחייב הכנסת מבקר בכל אגודה שיתופית צפוייה להיכנס לתוקף, ולאור זאת אנו מוצאים חשיבות רבה בקיום וועידה זו.

 

קהל היעד בכינוס: כ-200  מזכירי קיבוצים ומושבים, מנהלים כלכליים וגזברים מקיבוצים ומושבים לצד חברי ועדות ביקורת פנים בקיבוצים ומושבים מרחבי הארץ.

 

מידע על אפשרויות החסות וחסויות בוועידה  ניתן להתקשר לטל: 08-9264113
copyright 2009 © Adi business development LTD. All rights reserved