ראשי
חסות וחשיפה בכנסים
יתרונות מתן חסות לכנס
ברית פיקוח
ועידת סוף שנת המס 2018
חיפא-כנס רופאי ילדים
חיפ"א-כנס רופאי ילדים
כנסים קודמים
תנועת המושבים
הכנס השנתי הרשמי של תנועת המושבים
אירוע מודסט modest
אירוע modest
כנס האביב השנתי של לשכת רואי החשבון באילת
כנס 4
התאחדות התעשיינים
האספה השנתית של סניף צפון התאחדות התעשיינים
ועידת התעשייה 2018
האסיפה והכנס השנתי 2014
ארועים קודמים
התנועה הקיבוצית
כנס הנהגות הקיבוצים השנתי
וועידת הביקורת הפנימית באגודות שיתופיות 2018
איגוד התעשייה הקיבוצית
הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית 2018
הכינוס הכלכלי-תעשייתי 2018
כנס הדירקטורים השנתי
כנס משאבי אנוש השנתי בתעשייה ובקיבוצים 2018
כנס המשקיעים המוסדיים 2018
גיוס חסויות ותרומות למבנים ומוסדות
פרסום באתרי נישה ממוקדי קהל
יתרונות הפרסום באתרי נישה
אשכול אתרי הקיבוצים
מגזין אזור התעשייה של התאחדות התעשיינים בישראל
הרשמה לקבלת עדכונים
English