סקירת חסויות מהארץ ומהעולם

 

על המטה השיתופי: גוף המשותף לתנועות הקיבוציות ולזרם השיתופי והנו התארגנות חופשית של קיבוצים שיתופים על מנת  לטפח את הרעיון השיתופי בתנועה הקיבוצית כולה. במטה השיתופי חברים כ-90 קיבוצים.

 

בין מטרותיו של המטה: טיפוח הרעיון השיתופי בתנועות הקיבוציות, חיזוק הקיבוצים השיתופיים,חיזוק הקשר עם הקבוצות השיתופיות, טיפוח חדשנות שיתופית,הגברת ההסברה על ידי קיום ימי עיון וסדנאות, הפקת חומר כתוב ופרסומים בעיתונות הקיבוצית, שמירה וטיפוח המערכות החיצוניות המתאימות לקיבוצים השיתופיים (זכאויות לשיכון, כללי התכנון, מדיניות הקרקעות, מיסוי וכו') וכן פיתוח מערכות שיח וחשיבה למבוגרים, בנושאים ערכיים של הקיבוץ והחברה הישראלית בכלל. 

 

 

לאתר המטה השיתופי לחץ כאן

 

המטה השיתופי של התנועה הקיבוצית יקיים במהלך שנת 2007-2008 ימי עיון וכנס במגוון תחומים הקשורים לתפקודם ועתידם של הקיבוצים השיתופיים בישראל וכן וקורס מזכירים קיבוציים. מטרת הפעילויות הללו הנה טיפוח חדשנות בפעילות הקיבוץ וכן הקניית מגוון כלים המתאימים לניהול קהילה בקיבוץ במאה ה-21 והתאמתו לשינויים הכלכליים המתרחשים בזרם הקיבוצי בכללו בשנים האחרונות.

 

 

הכנס השנתי של המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית